Professionals Consumers

Met hart en ziel voor onze stiel. En dat proef je.

Over het label

Alle Flandria-groenten zijn afkomstig van familiebedrijven. Hierdoor voelt de teler zich persoonlijk betrokken bij zijn eigen product. Verder wordt hij professioneel ondersteund door wetenschappers en productontwikkelaars. Er wordt constant gewerkt aan een verbetering van de smaak en de houdbaarheid van de producten.

De kernwoorden bij het telen van Flandria-producten zijn: respect voor het milieu en hygiëne. Als het gaat om serregroenten, zoals tomaten of komkommers, dan worden hommels ingezet voor de bevruchting. Het spreekt vanzelf dat er hier gewerkt wordt met aangepaste teeltmaatregelen en het inzetten van natuurlijke vijanden bij plagen. Heel logisch ook, het gebruik van chemische middelen zou ook de hardwerkende hommels doden. En dat is uiteraard niet de bedoeling!

Ook bij de vollegrond-groenten wordt er gedacht aan het ecologische evenwicht. De bemesting is gebaseerd op bodemanalyses en advies. Gewasbescherming wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegepast. Daarnaast moet elke teler zich houden aan zeer strenge regels op gebied van kwaliteit en sortering. Aan de hand van de markeringen op de verpakking kan bovendien elke kist perfect getraceerd worden tot bij de oorsprong.

De veiling: een dynamisch verkoopsysteem

Dankzij het ultramoderne verkoopapparaat en de vlotte werking van de veiling verlopen het afleveren van de producten door de teler, de kwaliteitscontrole, de verkoop en het verladen uiterst snel en efficiënt. De veilingklok biedt de beste garantie voor alle marktspelers.

www.belorta.be

www.reo.be

www.hoogstraten.eu

Simultaan veilen

In de groente- en fruitsector is de vraag naar grote product-partijen van dezelfde kwaliteit en sortering bijzonder groot. Als antwoord hierop voerden de Belgische veilingen reeds jaren geleden het simultaan veilen in. Momenteel werkt het hele land met dit systeem. Op die manier kunnen zowel in de veilingzaal als via het thuiskoopsysteem producten aangekocht worden.

LAVA

Sinds 1999 werken de Belgische groenteveilingen samen onder de koepel LAVA. Deze organisatie is hét knooppunt voor de handel op het vlak van kwaliteit, administratie, verkoop en marketing. LAVA vertrekt vanuit de bezorgdheid om alle kopers een eerlijke toegang tot het product te waarborgen.

www.lava.be